• 3 سال پیش

  • 21

  • 15:57

کیمیای اندیشه، سوره ص

کیمیای اندیشه
0
0
0

کیمیای اندیشه، سوره ص

کیمیای اندیشه
  • 15:57

  • 21

  • 3 سال پیش

توضیحات
درباره سوره ص: این سوره سی و هشتمین سوره نازل شده در مکه است, با حروف مقطعه ص و قسم به قرآن آغاز شده است. پیامبر اکرم ص در برابر نافرمانی کافران دعوت به صبر و الگوگیری از انبیاء که اوّاب (بسیار بازگشت کننده به خدا) بوده اند, شده است.

با صدای
ندا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads