• 3 سال پیش

  • 31

  • 19:59

کیمیای اندیشه، سوره لقمان

کیمیای اندیشه
0
0
0

کیمیای اندیشه، سوره لقمان

کیمیای اندیشه
  • 19:59

  • 31

  • 3 سال پیش

توضیحات
درباره سوره لقمان این سوره پنجاه و هفتمین سوره نازل شده است، در اين سوره به تبلیغات منفی مشرکان برای جلوگیری از پیوستن مردم به دعوت پیامبر اکرم اشاره نموده و با یادآوری پندهای لقمان، از مومنین خواسته همچون لقمان اهل عمل و انتشار حق باشند. در این سوره شرط موفقیت مومنین معادباوری و اتکا به خداوند معرفی شده؛ زیرا خداوند خالق و مدبر عالم است.

با صدای
ندا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads