• 4 سال پیش

  • 17

  • 24:53

کیمیای اندیشه، سوره حجر

کیمیای اندیشه
0
0
0

کیمیای اندیشه، سوره حجر

کیمیای اندیشه
  • 24:53

  • 17

  • 4 سال پیش

توضیحات
درباره سوره حجر این سوره پنجاه و چهارمین سوره نازل شده می باشد، اين سوره به آغاز مرحله جدیدی از دعوت پیامبر اکرم ص اشاره دارد. هر چند برخی مشرکان نسبت به دعوت پیامبر ص تمایل پیدا کرده اند، گروهی از ایشان با ایجاد شبهه در باره منبع وحی و تمایل به تجزیه قرآن همچنان با دعوت پیامبر ص مخالفت می کنند. خداوند به پیامبر ص امر می کند برای حفاظت از مومنین خویشاوندانش را به حمایت از ساختار تشکیلاتی خود دعوت کند تا بتواند در برابر تهدیدهای مشرکان مقاومت نماید.

shenoto-ads
shenoto-ads