• 3 سال پیش

  • 21

  • 13:03

کیمیای اندیشه، سوره مجادله

کیمیای اندیشه
0
0
0

کیمیای اندیشه، سوره مجادله

کیمیای اندیشه
  • 13:03

  • 21

  • 3 سال پیش

توضیحات
درباره سوره مجادله این سوره صد و ششمین سوره ی نازل شده است، و به برخی رفتارهای مردم مدینه اشاره دارد. این سوره با گزارش شکایت یک زن از رفتار همسرش (ظهار) آغاز شده و حکم مربوط به این سنت جاهلی را اعلام نموده است. در این سوره مومنین از نجوا کردن نهی شده اند، و به مومنین توصیه شده در مجالس برای یکدیگر جا باز کنند. در این سوره دو گروه حزب الشیطان و حزب الله معرفی شده اند.

shenoto-ads
shenoto-ads