• 3 سال پیش

  • 13

  • 14:04

کیمیای اندیشه، سوره منافقون

کیمیای اندیشه
0
0
0

کیمیای اندیشه، سوره منافقون

کیمیای اندیشه
  • 14:04

  • 13

  • 3 سال پیش

توضیحات
درباره سوره منافقون این سوره صد و پنجمین سوره نازل شده است، این سوره با معرفی ظاهر آراسته و سخنان گوش نواز منافقین، مسلمانان را نسبت به نیت آنها آگاه ساخته و به توطئه های اقتصادی و نظامی آنها اشاره نموده است. مومنین باید مراقب باشند که مال و فرزند موجب گرایش آنها به جریان منافقین نشود و با انفاق کردن توطئه منافقان را خنثی کنند.

با صدای
ندا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads