• 3 سال پیش

  • 21

  • 17:27

کیمیای اندیشه، سوره قلم

کیمیای اندیشه
0
0
0

کیمیای اندیشه، سوره قلم

کیمیای اندیشه
  • 17:27

  • 21

  • 3 سال پیش

توضیحات
درباره سوره قلم این سوره دومین سوره نازل شده در مکه است و با حروف مقطعه و قسم به قلم و هر آنچه نوشته می شود آغاز شده است. این سوره با یادآوری از بین رفتن دسترنج کافران در دنیا آنها را نسبت به عذاب اخروی برحذر داشته است. همچنین به پیامبر اکر ص یادآوری کرده مانند یونس از عملکرد این افراد و نپذیرفتن دعوت ایشان اندوهگین نشود.

با صدای
ندا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads