سخندانی

دکتر احسان اقبال سعید
  101
  میانگین پخش
  2.6K
  تعداد پخش
  9
  دنبال کننده

  سخندانی

  دکتر احسان اقبال سعید
  101
  میانگین پخش
  2.6K
  تعداد پخش
  9
  دنبال کننده

  • 26

  • 4 ماه پیش
  درباره خیام...

  درباره خیام

  22:45
  • 26

  • 4 ماه پیش
  22:45
  نقد و نظرehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر

  ehsan.e1986@yahoo.com

  25:10
  • 19

  • 4 ماه پیش
  25:10
  نقد و نظرehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر

  ehsan.e1986@yahoo.com

  16:24
  • 19

  • 5 ماه پیش
  16:24
  نظر و نقدehsan.e1986@yahoo.com...

  نظر و نقد

  ehsan.e1986@yahoo.com

  22:25
  • 9

  • 5 ماه پیش
  22:25
  نقد و نظرehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر

  ehsan.e1986@yahoo.com

  25:37
  • 21

  • 5 ماه پیش
  25:37
  نقد و نظر ehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر

  ehsan.e1986@yahoo.com

  23:33
  • 19

  • 6 ماه پیش
  23:33
  نقد و نظرehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر

  ehsan.e1986@yahoo.com

  23:46
  • 16

  • 6 ماه پیش
  23:46
  • 16

  • 6 ماه پیش
  عیدتان مبارک...

  عیدتان مبارک

  19:00
  • 16

  • 6 ماه پیش
  19:00
  نقد و نظرehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر

  ehsan.e1986@yahoo.com

  20:31
  • 20

  • 6 ماه پیش
  20:31
  نقد و نظرehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر

  ehsan.e1986@yahoo.com

  12:21
  • 25

  • 7 ماه پیش
  12:21
  نقد و نظرehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر

  ehsan.e1986@yahoo.com

  17:02
  • 20

  • 7 ماه پیش
  17:02
  به مناسبت بهمن ماه که پایان سلطنت پهلوی در سال 1357 است و همچنین در پیش بودن سوم اسفند که سالگرد کودتای رضاخان و رضاشاه بعدیست، فایل صوتی داستان" اسپرسو با رضاشاه" در اختیار قرار می گیرد. کتاب به قلم ...

  به مناسبت بهمن ماه که پایان سلطنت پهلوی در سال ...

  33:59
  • 127

  • 7 ماه پیش
  33:59
  نقد و نظر👇ehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر👇

  ehsan.e1986@yahoo.com

  25:25
  • 84

  • 7 ماه پیش
  25:25
  نقد و نظر👇ehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر👇

  ehsan.e1986@yahoo.com

  22:38
  • 516

  • 7 ماه پیش
  22:38
  از سفر و انسان خواهم سرود........

  از سفر و انسان خواهم سرود.....

  18:39
  • 150

  • 7 ماه پیش
  18:39
  از جویندگان معنای زندگی و جستن خود برای معنای روزهای تکراری می گویم....

  از جویندگان معنای زندگی و جستن خود برای معنای ر...

  23:03
  • 152

  • 7 ماه پیش
  23:03
  از چرایی پدیده لاف و و اغراق خواهیم گفت.نقد ونظر👇ehsan.e1986@yahoo.com...

  از چرایی پدیده لاف و و اغراق خواهیم گفت.

  ...

  13:04
  • 139

  • 7 ماه پیش
  13:04
  بزرگش نخوانند اهل خرد/که نام بزرگان به زشتی برد...این نوبه تز فلسفه توهین و گستاخی بر بزرگان سخن خواهم گفت..نقد و نظر👇ehsan.e1986@yahoo.com...

  بزرگش نخوانند اهل خرد/که نام بزرگان به زشتی برد...

  17:15
  • 156

  • 7 ماه پیش
  17:15
  در این گفتار نگاهی دگرگون به آلودگی هوا داریم و از منظری تازه آن را کاوش خواهیم نمود.ehsan.e1986@yahoo.com...

  در این گفتار نگاهی دگرگون به آلودگی هوا داریم و...

  12:31
  • 122

  • 7 ماه پیش
  12:31
  در این فایل با نمونه ای بیست و چهار دقیقه ای از کتاب صوتی "اسپرسو با رضاشاه"نوشته دکتر احسان اقبال سعید آشنا خواهید شد. کتاب سال 1398 توسط نشر روزنه به طبع رسید و سال 1401 توسط استودیو نوار تبدیل به ص...

  در این فایل با نمونه ای بیست و چهار دقیقه ای از...

  24:26
  • 132

  • 7 ماه پیش
  24:26
  به سبب تولد فردوسی حکیم از اسطوره و حماسه و حضور و بروزش در زندگی انسان سخن گفته شده است....

  به سبب تولد فردوسی حکیم از اسطوره و حماسه و حضو...

  16:38
  • 131

  • 7 ماه پیش
  16:38
  درباره مفهوم انسان و رنج و دیگر چیزها.......

  درباره مفهوم انسان و رنج و دیگر چیزها....

  13:47
  • 149

  • 7 ماه پیش
  13:47
  • 124

  • 8 ماه پیش
  از زمستان ز مستان سخن خواهیم سرود...

  از زمستان ز مستان سخن خواهیم سرود

  11:51
  • 124

  • 8 ماه پیش
  11:51
  در این گفتار درباره ی نسبت ناخوشی بشر و نقش نوستالژی سخن گفته می شود...

  در این گفتار درباره ی نسبت ناخوشی بشر و نقش نوس...

  27:07
  • 149

  • 8 ماه پیش
  27:07
  در این سخنرانی دربراه ریشه نسبت فوتبال و به طور کلی ورزش با سیاست و مردم سخن رفته است......

  در این سخنرانی دربراه ریشه نسبت فوتبال و به طور...

  18:47
  • 118

  • 8 ماه پیش
  18:47
  در این سخنرانی درباب نسبت تاریخی و نمایندگی و آیینگی هنر برای سیاست در محملی تاریخی سخن رفته است.......

  در این سخنرانی درباب نسبت تاریخی و نمایندگی و آ...

  25:14
  • 144

  • 8 ماه پیش
  25:14
  shenoto-ads
  shenoto-ads