سخندانی

دکتر احسان اقبال سعید
  107
  میانگین پخش
  3.4K
  تعداد پخش
  12
  دنبال کننده

  سخندانی

  دکتر احسان اقبال سعید
  107
  میانگین پخش
  3.4K
  تعداد پخش
  12
  دنبال کننده

  • 16

  • 1 ماه پیش
  نوروز از معبر و منظری دگر...

  نوروز از معبر و منظری دگر

  10:18
  • 16

  • 1 ماه پیش
  10:18
  انسان در پی معنا و رویایی برای زندگی اش گشته و حاصل و حقیقت این کوشش را در این سخنرانی کاویده ایم....

  انسان در پی معنا و رویایی برای زندگی اش گشته و ...

  33:52
  • 52

  • 1 ماه پیش
  33:52
  • 43

  • 2 ماه پیش
  سخنانی درباره معنای عشق و رنج و کام هایش.........

  سخنانی درباره معنای عشق و رنج و کام هایش......<...

  23:51
  • 43

  • 2 ماه پیش
  23:51
  فلسفه و تاریخ دشوار اند و گاه در حکم خواندن احوال رفتگان...چرا بخوانیم و این رنج بر خود هموار کنیم...از زندگی و بود و نمود انسان سخن خواهیم گفت...

  فلسفه و تاریخ دشوار اند و گاه در حکم خواندن احو...

  20:29
  • 40

  • 4 ماه پیش
  20:29
  آقای مجید اقبال سعید،فرهنگی اهل ادب با همنوایی تار در شب یلدا شعر خواند...

  آقای مجید اقبال سعید،فرهنگی اهل ادب با همنوایی ...

  01:54
  • 47

  • 5 ماه پیش
  01:54
  اسرائیل دشمن فلسفه و تاریخ...

  اسرائیل دشمن فلسفه و تاریخ

  15:21
  • 35

  • 5 ماه پیش
  15:21
  • 51

  • 1 سال پیش
  درباره خیام...

  درباره خیام

  22:45
  • 51

  • 1 سال پیش
  22:45
  نقد و نظرehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر

  ehsan.e1986@yahoo.com

  25:10
  • 28

  • 1 سال پیش
  25:10
  نقد و نظرehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر

  ehsan.e1986@yahoo.com

  16:24
  • 56

  • 1 سال پیش
  16:24
  نظر و نقدehsan.e1986@yahoo.com...

  نظر و نقد

  ehsan.e1986@yahoo.com

  22:25
  • 15

  • 1 سال پیش
  22:25
  نقد و نظرehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر

  ehsan.e1986@yahoo.com

  25:37
  • 28

  • 1 سال پیش
  25:37
  نقد و نظر ehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر

  ehsan.e1986@yahoo.com

  23:33
  • 33

  • 1 سال پیش
  23:33
  نقد و نظرehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر

  ehsan.e1986@yahoo.com

  23:46
  • 41

  • 1 سال پیش
  23:46
  • 20

  • 1 سال پیش
  عیدتان مبارک...

  عیدتان مبارک

  19:00
  • 20

  • 1 سال پیش
  19:00
  نقد و نظرehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر

  ehsan.e1986@yahoo.com

  20:31
  • 27

  • 1 سال پیش
  20:31
  نقد و نظرehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر

  ehsan.e1986@yahoo.com

  12:21
  • 28

  • 1 سال پیش
  12:21
  نقد و نظرehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر

  ehsan.e1986@yahoo.com

  17:02
  • 25

  • 1 سال پیش
  17:02
  به مناسبت بهمن ماه که پایان سلطنت پهلوی در سال 1357 است و همچنین در پیش بودن سوم اسفند که سالگرد کودتای رضاخان و رضاشاه بعدیست، فایل صوتی داستان" اسپرسو با رضاشاه" در اختیار قرار می گیرد. کتاب به قلم ...

  به مناسبت بهمن ماه که پایان سلطنت پهلوی در سال ...

  33:59
  • 193

  • 1 سال پیش
  33:59
  نقد و نظر👇ehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر👇

  ehsan.e1986@yahoo.com

  25:25
  • 112

  • 1 سال پیش
  25:25
  نقد و نظر👇ehsan.e1986@yahoo.com...

  نقد و نظر👇

  ehsan.e1986@yahoo.com

  22:38
  • 544

  • 1 سال پیش
  22:38
  از سفر و انسان خواهم سرود........

  از سفر و انسان خواهم سرود.....

  18:39
  • 170

  • 1 سال پیش
  18:39
  از جویندگان معنای زندگی و جستن خود برای معنای روزهای تکراری می گویم....

  از جویندگان معنای زندگی و جستن خود برای معنای ر...

  23:03
  • 187

  • 1 سال پیش
  23:03
  از چرایی پدیده لاف و و اغراق خواهیم گفت.نقد ونظر👇ehsan.e1986@yahoo.com...

  از چرایی پدیده لاف و و اغراق خواهیم گفت.

  ...

  13:04
  • 161

  • 1 سال پیش
  13:04
  بزرگش نخوانند اهل خرد/که نام بزرگان به زشتی برد...این نوبه تز فلسفه توهین و گستاخی بر بزرگان سخن خواهم گفت..نقد و نظر👇ehsan.e1986@yahoo.com...

  بزرگش نخوانند اهل خرد/که نام بزرگان به زشتی برد...

  17:15
  • 182

  • 1 سال پیش
  17:15
  در این گفتار نگاهی دگرگون به آلودگی هوا داریم و از منظری تازه آن را کاوش خواهیم نمود.ehsan.e1986@yahoo.com...

  در این گفتار نگاهی دگرگون به آلودگی هوا داریم و...

  12:31
  • 145

  • 1 سال پیش
  12:31
  در این فایل با نمونه ای بیست و چهار دقیقه ای از کتاب صوتی "اسپرسو با رضاشاه"نوشته دکتر احسان اقبال سعید آشنا خواهید شد. کتاب سال 1398 توسط نشر روزنه به طبع رسید و سال 1401 توسط استودیو نوار تبدیل به ص...

  در این فایل با نمونه ای بیست و چهار دقیقه ای از...

  24:26
  • 155

  • 1 سال پیش
  24:26
  به سبب تولد فردوسی حکیم از اسطوره و حماسه و حضور و بروزش در زندگی انسان سخن گفته شده است....

  به سبب تولد فردوسی حکیم از اسطوره و حماسه و حضو...

  16:38
  • 153

  • 1 سال پیش
  16:38
  درباره مفهوم انسان و رنج و دیگر چیزها.......

  درباره مفهوم انسان و رنج و دیگر چیزها....

  13:47
  • 187

  • 1 سال پیش
  13:47
  • 146

  • 1 سال پیش
  از زمستان ز مستان سخن خواهیم سرود...

  از زمستان ز مستان سخن خواهیم سرود

  11:51
  • 146

  • 1 سال پیش
  11:51
  در این گفتار درباره ی نسبت ناخوشی بشر و نقش نوستالژی سخن گفته می شود...

  در این گفتار درباره ی نسبت ناخوشی بشر و نقش نوس...

  27:07
  • 168

  • 1 سال پیش
  27:07
  در این سخنرانی دربراه ریشه نسبت فوتبال و به طور کلی ورزش با سیاست و مردم سخن رفته است......

  در این سخنرانی دربراه ریشه نسبت فوتبال و به طور...

  18:47
  • 148

  • 1 سال پیش
  18:47
  در این سخنرانی درباب نسبت تاریخی و نمایندگی و آیینگی هنر برای سیاست در محملی تاریخی سخن رفته است.......

  در این سخنرانی درباب نسبت تاریخی و نمایندگی و آ...

  25:14
  • 172

  • 1 سال پیش
  25:14
  shenoto-ads
  shenoto-ads