• 7 ماه پیش

  • 151

  • 18:39

سفر،اقصای عالم و عنقای خاطر خویش

سخندانی
0
0
1

سفر،اقصای عالم و عنقای خاطر خویش

سخندانی
  • 18:39

  • 151

  • 7 ماه پیش

توضیحات

از سفر و انسان خواهم سرود.....


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads