• 1 سال پیش

  • 185

  • 17:15

گستاخی و درشتی،گفتاری درباره توهین و تحقیر

سخندانی
0
0
1

گستاخی و درشتی،گفتاری درباره توهین و تحقیر

سخندانی
  • 17:15

  • 185

  • 1 سال پیش

توضیحات

بزرگش نخوانند اهل خرد/که نام بزرگان به زشتی برد...این نوبه تز فلسفه توهین و گستاخی بر بزرگان سخن خواهم گفت..

نقد و نظر👇

[email protected]


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads