• 1 سال پیش

  • 155

  • 16:38

انسان،حماسه،اسطوره

سخندانی
2
2
1

انسان،حماسه،اسطوره

سخندانی
  • 16:38

  • 155

  • 1 سال پیش

توضیحات

به سبب تولد فردوسی حکیم از اسطوره و حماسه و حضور و بروزش در زندگی انسان سخن گفته شده است.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads