• 1 سال پیش

  • 160

  • 24:26

برشی صوتی از کتاب "اسپرسو با رضاشاه" نوشته دکتر احسان اقبال سعید،نشر روزنه،استودیو نوار

سخندانی
2
توضیحات

در این فایل با نمونه ای بیست و چهار دقیقه ای از کتاب صوتی "اسپرسو با رضاشاه"نوشته دکتر احسان اقبال سعید آشنا خواهید شد. کتاب سال 1398 توسط نشر روزنه به طبع رسید و سال 1401 توسط استودیو نوار تبدیل به صوت گشت و با صدای زیبای اقای تایماز رضوانی به گوش ها رسید.

لینک دریافت نسخه صوتی:

https://www.navaar.ir/audiobook/15405/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF


https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87/book/67076


لینک دریافت فایل الکترونیک:

«اسپرسو با رضا شاه» را از طاقچه دریافت کنید

https://taaghche.com/book/55057


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads