• 1 سال پیش

  • 163

  • 13:04

لاف و گزاف،گفتاری در تبارشناسی گفتار دروغ و اغراق شده

سخندانی
1
1
1

لاف و گزاف،گفتاری در تبارشناسی گفتار دروغ و اغراق شده

سخندانی
  • 13:04

  • 163

  • 1 سال پیش

توضیحات

از چرایی پدیده لاف و و اغراق خواهیم گفت.

نقد ونظر👇

[email protected]


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads