• 1 سال پیش

  • 196

  • 33:59

داستان صوتی "اسپرسو با رضاشاه" به قلم دکتر احسان اقبال سعید با صدای تایماز رضوانی

سخندانی
0
0
0

داستان صوتی "اسپرسو با رضاشاه" به قلم دکتر احسان اقبال سعید با صدای تایماز رضوانی

سخندانی
  • 33:59

  • 196

  • 1 سال پیش

توضیحات

به مناسبت بهمن ماه که پایان سلطنت پهلوی در سال 1357 است و همچنین در پیش بودن سوم اسفند که سالگرد کودتای رضاخان و رضاشاه بعدیست، فایل صوتی داستان" اسپرسو با رضاشاه" در اختیار قرار می گیرد. کتاب به قلم دکتر احسان اقبال سعید در سال 1398 توسط نشر روزنه به طبع رسیده است. کتاب صوتی توسط استودیو نوار و با صدای تایماز رضوانی در سال 1401 منتشر گردیده است.

نقد و نظر

[email protected]


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads