پی آر پروز

سجاد موسوی
16
میانگین پخش
342
تعداد پخش
8
دنبال کننده

پی آر پروز

سجاد موسوی
16
میانگین پخش
342
تعداد پخش
8
دنبال کننده

بررسی ارتباطات سازمانی در بحران

بررسی ارتباطات سازمانی در بحران

01:42:00
 • 4

 • 1 ماه پیش
01:42:00

در ادامه فصل چهارم از پادکست و ویدئوکست پی‌آر پروز (PR Pros)، سارا اسکوئی، مدیر روابط عمومی شرکت پِرسال، مهمان سومین اپیزود ماست. سارا اسکوئی در این گفتگو از تجربه خود در پ...

در ادامه فصل چهارم از ...

01:06:03
 • 2

 • 6 ماه پیش
01:06:03
در این فصل از پادکست پی آر پروز به موضوع ارتباطات درون سازمانی از نگاه مدیران روابط عمومی و مدیران ارتباطات درون سازمانی شرکت های مختلف می پردازیم.
در این فصل از پادکست پی آر پروز به موضوع ارتباطات ...
01:00:04
 • 4

 • 7 ماه پیش
01:00:04
در این فصل از پادکست پی آر پروز به موضوع ارتباطات درون سازمانی از نگاه مدیران روابط عمومی و مدیران ارتباطات درون سازمانی شرکت های مختلف می پردازیم.
در این فصل از پادکست پی آر پروز به موضوع ارتباطات ...
01:10:58
 • 16

 • 9 ماه پیش
01:10:58
در این فصل از پادکست پی آر پروز (PR Pros) به موضوع ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی (Government Relations) می پردازیم.
در این فصل از پادکست پی آر پروز (PR Pros) به موضوع...
35:13
 • 1

 • 1 سال پیش
35:13
در این فصل از پادکست پی آر پروز (PR Pros) به موضوع ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی (Government Relations) می پردازیم.
در این فصل از پادکست پی آر پروز (PR Pros) به موضوع...
23:55
 • 5

 • 1 سال پیش
23:55
در این فصل از پادکست پی آر پروز (PR Pros) به موضوع ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی (Government Relations) می پردازیم.
در این فصل از پادکست پی آر پروز (PR Pros) به موضوع...
31:16
 • 1

 • 1 سال پیش
31:16
در این فصل از پادکست پی آر پروز (PR Pros) به موضوع ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی (Government Relations) می پردازیم.
در این فصل از پادکست پی آر پروز (PR Pros) به موضوع...
25:21
 • 1

 • 1 سال پیش
25:21
در این فصل از پادکست پی آر پروز (PR Pros) به موضوع ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی (Government Relations) می پردازیم.
در این فصل از پادکست پی آر پروز (PR Pros) به موضوع...
27:44
 • 6

 • 1 سال پیش
27:44
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
01:20:47
 • 4

 • 1 سال پیش
01:20:47
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
36:32
 • 4

 • 1 سال پیش
36:32
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
41:04
 • 12

 • 1 سال پیش
41:04
در این فصل از پادکست پی آر پروز (PR Pros) به موضوع ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی (Government Relations) می پردازیم.
در این فصل از پادکست پی آر پروز (PR Pros) به موضوع...
28:51
 • 21

 • 1 سال پیش
28:51
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
55:39
 • 12

 • 2 سال پیش
55:39
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
01:14:48
 • 16

 • 2 سال پیش
01:14:48
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
45:10
 • 41

 • 2 سال پیش
45:10
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
01:01:29
 • 5

 • 2 سال پیش
01:01:29
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
01:09:48
 • 6

 • 2 سال پیش
01:09:48
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
01:05:47
 • 27

 • 3 سال پیش
01:05:47
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
32:10
 • 32

 • 3 سال پیش
32:10
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
30:50
 • 35

 • 3 سال پیش
30:50
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی
29:10
 • 87

 • 3 سال پیش
29:10
shenoto-ads
shenoto-ads