• 2 سال پیش

  • 13

  • 23:55

فصل سوم- ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی (Government Relations) - سطوح چندگانه ارتباط با نهادهای دولتی

پی آر پروز
0
0
0

فصل سوم- ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی (Government Relations) - سطوح چندگانه ارتباط با نهادهای دولتی

پی آر پروز
  • 23:55

  • 13

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این فصل از پادکست پی آر پروز (PR Pros) به موضوع ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی (Government Relations) می پردازیم.

با صدای
سجاد موسوی
مسعود مقصودی
ساسان رئیسیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads