• 3 سال پیش

  • 45

  • 45:10

فصل دوم پادکست روابط عمومی PR PROS - گرافیک و روابط عمومی

پی آر پروز
0
0
0

فصل دوم پادکست روابط عمومی PR PROS - گرافیک و روابط عمومی

پی آر پروز
  • 45:10

  • 45

  • 3 سال پیش

توضیحات
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی

با صدای
سجاد موسوی راضی
مسعود مقصودی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads