• 2 سال پیش

  • 18

  • 41:04

فصل دوم پادکست روابط عمومی PR PROS - اهمیت روابط عمومی در سازمان ها

پی آر پروز
0
0
0

فصل دوم پادکست روابط عمومی PR PROS - اهمیت روابط عمومی در سازمان ها

پی آر پروز
  • 41:04

  • 18

  • 2 سال پیش

توضیحات
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی

با صدای
سجاد موسوی راضی
مسعود مقصودی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads