• 1 سال پیش

  • 26

  • 28:51

فصل سوم- ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی (Government Relations) - اپیزود اول- مفاهیم پایه GR

پی آر پروز
0
0
0

فصل سوم- ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی (Government Relations) - اپیزود اول- مفاهیم پایه GR

پی آر پروز
  • 28:51

  • 26

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این فصل از پادکست پی آر پروز (PR Pros) به موضوع ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی (Government Relations) می پردازیم.

با صدای
سجاد موسوی
مسعود مقصودی
ساسان رئیسیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads