• 2 سال پیش

  • 13

  • 36:32

فصل دوم پادکست روابط عمومی PR PROS - موسیقی، روابط عمومی و تبلیغات

پی آر پروز
0
0
0

فصل دوم پادکست روابط عمومی PR PROS - موسیقی، روابط عمومی و تبلیغات

پی آر پروز
  • 36:32

  • 13

  • 2 سال پیش

توضیحات
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی

با صدای
سجاد موسوی راضی
مسعود مقصودی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads