• 2 سال پیش

  • 6

  • 25:21

فصل سوم- ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی (Government Relations) - لابی گری؛ باید یا نباید؟

پی آر پروز
0
0
0

فصل سوم- ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی (Government Relations) - لابی گری؛ باید یا نباید؟

پی آر پروز
  • 25:21

  • 6

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این فصل از پادکست پی آر پروز (PR Pros) به موضوع ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی (Government Relations) می پردازیم.

با صدای
سجاد موسوی
مسعود مقصودی
ساسان رئیسیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads