• 4 سال پیش

  • 34

  • 01:05:47

PR Pros - استراتژی روابط عمومی

پی آر پروز
0
0
0

PR Pros - استراتژی روابط عمومی

پی آر پروز
  • 01:05:47

  • 34

  • 4 سال پیش

توضیحات
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads