• 1 سال پیش

  • 26

  • 01:10:58

فصل چهارم- ارتباطات درون سازمانی - ارتباطات درون سازمانی؛ شهرزاد عارفی مدیر روابط عمومی گروه برندهای درسا

پی آر پروز
0
0
0

فصل چهارم- ارتباطات درون سازمانی - ارتباطات درون سازمانی؛ شهرزاد عارفی مدیر روابط عمومی گروه برندهای درسا

پی آر پروز
  • 01:10:58

  • 26

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این فصل از پادکست پی آر پروز به موضوع ارتباطات درون سازمانی از نگاه مدیران روابط عمومی و مدیران ارتباطات درون سازمانی شرکت های مختلف می پردازیم.

با صدای
سجاد موسوی
مسعود مقصودی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads