• 4 سال پیش

  • 40

  • 30:50

PR Pros - سلبریتی سازی- قسمت دوم

پی آر پروز
0
0
0

PR Pros - سلبریتی سازی- قسمت دوم

پی آر پروز
  • 30:50

  • 40

  • 4 سال پیش

توضیحات
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads