• 1 سال پیش

  • 8

  • 01:42:00

بررسی ارتباطات سازمانی در بحران

پی آر پروز
0
0
0

بررسی ارتباطات سازمانی در بحران

پی آر پروز
  • 01:42:00

  • 8

  • 1 سال پیش

توضیحات

بررسی ارتباطات سازمانی در بحران


با صدای
سجاد موسوی راضی
مسعود مقصودی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads