• 2 سال پیش

  • 154

  • 05:37

چلوکبابی پرآوازه تهران

رادیو پایتخت
0
0
0

چلوکبابی پرآوازه تهران

رادیو پایتخت
  • 05:37

  • 154

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این برنامه ما به شرح احوال پر آوازه ترین چلوکبابی تهران و موقعیت آن در شهر تهران خواهیم پرداخت. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید با سپاس از همراهی شما، رادیو پایتخت

با صدای
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads