• 3 سال پیش

  • 131

  • 04:15

میدان محمدیه

رادیو پایتخت
0
0
0

میدان محمدیه

رادیو پایتخت
  • 04:15

  • 131

  • 3 سال پیش

توضیحات
پادکست شماره ۱۲ میدان محمدیه با توجه به موضوع پیش آمده در مورد تغییر نام میدان محمدیه ما بر آن شدیم تا در این قسمت بصورت مختصر به نحوه ایجاد میدان محمدیه و همچنین نامگذاری آن و چند نمونه از نام های دیگرش بپردازیم. . با سپاس از همراهی شما رادیو پایتخت

با صدای
محمد علی ترشیزی
عطیه سادات رضوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads