• 3 سال پیش

  • 279

  • 03:09

داستانی کوتاه از حکیم عمر خیام

رادیو پایتخت
1
1
0

داستانی کوتاه از حکیم عمر خیام

رادیو پایتخت
  • 03:09

  • 279

  • 3 سال پیش

توضیحات
داستانی کوتاه از حکیم عمر خیام به مناسبت بزرگداشت حکیم عمر خیام

با صدای
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads