• 3 سال پیش

  • 165

  • 08:00

پیراهن مراد

رادیو پایتخت
0
0
0

پیراهن مراد

رادیو پایتخت
  • 08:00

  • 165

  • 3 سال پیش

توضیحات
از پر شور ترین رسوم در قدیم شب بیست و هفتم ماه رمضان بود که به مناسبت به درک واصل شد ابن ملجم ملعون برگذار میگردیده. پیراهن مراد یکی از همین رسوم قدیمی میباشد که هنوز نیز در برخی از شهرها مانند یزد برای بخت گشایی دختران و بیوه زنان در خانه مانده برگزارد میگردد که ما در این برنامه به بخش مختصری از این رسوم میپردازیم.

با صدای
محمد علی آخوندیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads