• 3 سال پیش

  • 690

  • 19:06

از سقوط ری تا پایتختی تهران !

رادیو پایتخت
3
3
0

از سقوط ری تا پایتختی تهران !

رادیو پایتخت
  • 19:06

  • 690

  • 3 سال پیش

توضیحات
ما در این مطلب به بررسی اجمالی حوادث چند قرن میانی، از حمله مغول تا شروع قاجاریه که در این گستره رخ داده و حوادث و وقایعی که سبب سقوط و انحطاط شهری به قدمت و عظمت ری، و ظهور تهران در عرصه پایتختیِ کهن سرزمین ایران شده است، خواهیم پرداخت.

با صدای
محمد علی آخوندیان
عطیه سادات رضوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads