• 3 سال پیش

  • 334

  • 07:23

گورستان ظهیرالدوله

رادیو پایتخت
1
1
0

گورستان ظهیرالدوله

رادیو پایتخت
  • 07:23

  • 334

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت ما به تاریخچه گورستان ظهیرالدوله و مالک آن و همچنین نحوه خاکسپاری فروغ فرخزاد خواهیم پرداخت.

با صدای
محمد علی ترشیزی
عطیه سادات رضوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads