• 3 سال پیش

  • 175

  • 07:33

خندق و خندق نشینان

رادیو پایتخت
0
0
0

خندق و خندق نشینان

رادیو پایتخت
  • 07:33

  • 175

  • 3 سال پیش

توضیحات
خندق هایی که در این برنامه درباره آن بحث می‌شود مربوط به دوران ناصرالدین شاه است و خندق هایی که پیش از آن در عهد صفویه کنده شده بود مساحت به مراتب کمتری را در حصار خود داشته است.

با صدای
محمد علی ترشیزی
عطیه سادات رضوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads