• 2 سال پیش

  • 359

  • 07:13

سرسره قجری

رادیو پایتخت
0
0
0

سرسره قجری

رادیو پایتخت
  • 07:13

  • 359

  • 2 سال پیش

توضیحات
خیلی ها به اشتباه فکر میکنند که سرسره قجری متعلق به ناصرالدین شاه بوده است. در این برنامه ما به داستان سرسره و زنان سرسره و مکان و عاقبت این سرسره و تعداد زنان و فرزندان این شاه عیاش قاجار که در تاریخ ایران بینظیر است خواهیم پرداخت که این خود توضیح کاملی است از نحوه حکومت داری شاهان قاجار و رسیدگی به امور کشور است. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید با سپاس از همراهی شما، رادیو پایتخت

با صدای
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads