• 3 سال پیش

  • 146

  • 04:19

قنبر سیاه

رادیو پایتخت
1
1
1

قنبر سیاه

رادیو پایتخت
  • 04:19

  • 146

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این برنامه به زندگی یکی از غار بخوابهای خندق هایی خواهیم پرداخت که در یکی از برنامه های قبل به موضوع خندق و خندق نشینان پرداخت شد و این داستان شنیدنی قنبر سیاه است که به قول قدیمی ها تا یار که را خواهد و میلش به که باشد

با صدای
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads