• 1 سال پیش

  • 472

  • 13:57
عادت های اتمی

عادت های اتمی

کاما | Comma
23
عادت های اتمی
  • 13:57

  • 472

  • 1 سال پیش

عادت های اتمی

کاما | Comma
23

توضیحات
عادت چیه؟ چرا تغییر عادت ها اینقدر سخت است؟ عادت در رابطه با هرچیز چقدر میتونه بر رفتار ما تأثیر بزاره؟ تغییر رفتار چطور انجام میشه و چه بستری برای تغییر عادت باید فراهم باشه؟ این کتاب اصولاً برای هر فردی که مشتاق خودبهبودیه و برای بهبود عادت¬هاش به کمک نیاز داره مفیده. چه عادتهای بد، که باعث میشه فرد درجا بزنه، و چه کسب عادتهای خوب.

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads