• 1 سال پیش

  • 202

  • 22:10
رهبران آخر از همه غذا می خورند

رهبران آخر از همه غذا می خورند

کاما | Comma
5
رهبران آخر از همه غذا می خورند
  • 22:10

  • 202

  • 1 سال پیش

رهبران آخر از همه غذا می خورند

کاما | Comma
5

توضیحات
کتاب «رهبران آخر از همه غذا می خورند» یه کتاب جذابه که به ما میگه چرا رهبران می تونند سازمانها و فرهنگهایی خلق کنند که در اون کارمندها در پایان تایم کاری با احساس رضایت کامل به خونه میرن. با خلق محیطی برمبنای صداقت، تیمها کنار هم باقی می مونن و کمک می کنند تیم نه تنها به بقای خودش ادامه بده، بلکه شکوفا بشه.

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads