• 3 سال پیش

  • 231

  • 22:11

خانم رئیس

کاما | Comma
10
10
0

خانم رئیس

کاما | Comma
  • 22:11

  • 231

  • 3 سال پیش

توضیحات
به نظر شما زن بودن و رئیس بودن چه منافاتی با هم داره؟ رئیس شدن از دیدگاه یک زن چه شکلیه؟ فکر کردن جادویی چیه و چرا درونگرا بودن ته خط نیست؟ این کتاب به ما یاد میده که از اشتباهاتمون بیاموزیم و بدونیم چه زمانی باید تعدادی از قواعد مرسوم رو بشکنیم، کی از کاری خارج بشید و کی چیزهای بیشتری بخواید،کی از قانون پیروی کنید و کی قانون شکنی کنید

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads