• 3 سال پیش

  • 527

  • 23:06

معجزۀ بزرگ اندیشیدن

کاما | Comma
9
9
2

معجزۀ بزرگ اندیشیدن

کاما | Comma
  • 23:06

  • 527

  • 3 سال پیش

توضیحات
شما چقدر به خودتون باور دارید و مطمئنید که به پیروزی می رسید؟ آیا شما آدم موفقی هستید؟ برای شونه خالی کردن در مواجهه با مشکلات چقدر بهونه میارید؟ چطور میشه بزرگ فکر کرد؟ یا اصلا بزرگ فکر کردن چه نفعی برای زندگی ما داره؟

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads