• 3 سال پیش

  • 322

  • 19:36

من به شما یاد می دهم ثروتمند شوید

کاما | Comma
6
6
1

من به شما یاد می دهم ثروتمند شوید

کاما | Comma
  • 19:36

  • 322

  • 3 سال پیش

توضیحات
چطور می‌توان با یک بودجه کاربردی، از خرج کردن پول لذت برد؟ چرا نباید برای سرمایه‌گذاری به پیش‌بینی‌های افراد حرفه‌ای اعتماد کرد؟ در نهایت بهترین روش برای سرمایه‌گذاری چیه؟ این کتاب برای هر کسی که می¬خواد بهتر بتونه امور مالی شخصیش رو اداره کنه مفیده.

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads