• 3 سال پیش

  • 210

  • 22:27

تصمیم گیری

کاما | Comma
8
8
0

تصمیم گیری

کاما | Comma
  • 22:27

  • 210

  • 3 سال پیش

توضیحات
شما چقدر در تصمیم گیری های خودتون مصمم و با اراده هستید؟ چه چیزی ممکنه شما رو از تصمیمتون منصرف کنه؟ آیا شما هم از اون دسته افرادی هستید که زیادی اعتماد به نفس دارید یا یک دفعه و براساس هیجانتون تصمیم می گیرید؟ در این کتاب ما با فرایند تصمیم¬گیری آشنا میشیم و توصیه¬هایی به ما می¬ده که بتونیم توی زندگی و کار تصمیمات بهتری بگیریم. فرایند چهار مرحله¬ای کتاب به ما کمک می¬کنه تا از سوگیری¬های متداول که روی تصمیم¬هامون تأثیر می¬گذارن دوری کنیم. از اونجایی که همه ی ما با تصمیم گیری های متفاوتی در زندگی روبرو میشم پس این کتاب برای همه مفیده.

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads