• 3 سال پیش

  • 162

  • 18:46

سرمایه گذار هوشمند

کاما | Comma
2
2
0

سرمایه گذار هوشمند

کاما | Comma
  • 18:46

  • 162

  • 3 سال پیش

توضیحات
کتاب سرمایه گذار هوشمند ازطریق بحث های مختلف، مثال ها و ارائۀ اصول عملی به شما کمک می کنه نگرش های ذهنی و هیجانی درستی دربارۀ تصمیم های سرمایه گذاری خودتون اتخاذ کنید. و از طرفی هم نمیخواد به شما یاد بده که چطور مثل دلال ها (که هر روز سرشون توی خریدوفروش های بازاره، یه شبه بازار رو به دست بگیرید.

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads