فلسفه علم

جایزه چراغ
  7.6K
  میانگین پخش
  76.3K
  تعداد پخش
  422
  دنبال کننده
  • 23.8K

  • 3 سال پیش
  در آخرین شماره از فصل اول فلسفه علم، به یکی دیگر از قله‌های تاریخ و فلسفه علم پرداختیم. از داروین و انتخاب طبیعی‌اش گفتیم و در نهایت به نحله‌های فکری فلسفه علم اشاره کردیم. این شماره "فلسفه علم" پایان...
  در آخرین شماره از فصل اول فلسفه علم، به یکی دیگر ا...
  51:51
  • 23.8K

  • 3 سال پیش
  51:51
  در شماره هشت از "فلسفه علم" گفتیم که گالیله چه ها نکرده و به نامش سکه خورده. اما اینکه گالیله چه نقشی در دنیای علم و فلسفه علم داشته موضوع تاکیدی ما در این شماره است. فلسفه علم را از تاریخ علم نمیتوان...
  در شماره هشت از "فلسفه علم" گفتیم که گالیله چه ها ...
  45:10
  • 6.6K

  • 3 سال پیش
  45:10
  اسطوره زدایی از یک اسطوره! این همه‌ی داستان این شماره از پادکست فلسفه علم است. در این برنامه با گالیله آشنا میشوید و بیشتر از آنکه بدانیم گالیله چه کرده، میشنویم که چه کارهایی نکرده. این شماره به خصوص...
  اسطوره زدایی از یک اسطوره! این همه‌ی داستان این شم...
  28:36
  • 5.7K

  • 3 سال پیش
  28:36
  نیوتن را دانشمند همه‌ی اعصار، بزرگترین دانشمند همه‌ی اعصار نامیده اند.عموم مردم او را بیشتر از نظریات و آثارش در دنیای فیزیک (نور شناخت و مکانیک) و شاید ریاضی(دیفرانسیل و انتگرال) می‌شناسند. اما او چه...
  نیوتن را دانشمند همه‌ی اعصار، بزرگترین دانشمند همه...
  20:01
  • 4.4K

  • 3 سال پیش
  20:01
  در فلسفه علم ششم یکی از معروفترین تغییر پارادایم‌های تاریخ را مرور میکنیم. از "نظریه زمین مرکزی" و "کپرنیک" میگوییم و نقشی که در تاریخ و فلسفه علم داشته است...
  در فلسفه علم ششم یکی از معروفترین تغییر پارادایم‌ه...
  39:15
  • 5.9K

  • 3 سال پیش
  39:15
  مساله یا معما؟ این موضوعی است که توماس کون برایمان گفته. همانطور که از "پارادایم" گفته و البته از همه مهمتر اینکه توماس کون برایمان از ساختار انقلابهای علمی گفته است. در شماره پنجم "فلسفه علم" امیر حس...
  مساله یا معما؟ این موضوعی است که توماس کون برایمان...
  26:28
  • 5.8K

  • 4 سال پیش
  26:28
  شماره چهارم "فلسفه علم" قصه‌ی علم و شبه‌علم را همچنان دنبال می‌کند. فرق میان نظرات داروین و فون دنیکن چیست که یکی اعتباری و اسم و رسمی دارد و دیگری با اینکه اسم و رسم دارد،چندان معتبر نیست؟ فلسفه‌ی عل...
  شماره چهارم "فلسفه علم" قصه‌ی علم و شبه‌علم را همچ...
  23:25
  • 4.9K

  • 4 سال پیش
  23:25
  در سومین قسمت از "فلسفه علم" از علم و شبه علم گفتیم. از اینکه آیا هر چیزی که علم نیست، شبه علم است؟ یا شاید بهتر است روشهای دیگر معرفتی را به نام "ناعلم" بشناسیم ودر جای خودش از آنها بهره ببریم. اگر چ...
  در سومین قسمت از "فلسفه علم" از علم و شبه علم گفتی...
  24:40
  • 5.7K

  • 4 سال پیش
  24:40
  در اپیزود دوم "فلسفه علم" امیر حسن موسوی درباره رویکردهای متفاوت به علم در طول تاریخ صحبت کرده است. فلسفه علم پادکستی‌ست برای دانستن و شیوه‌ی دانستن که از سوی جایزه چراغ تولید و منتشر می‌شود...
  در اپیزود دوم "فلسفه علم" امیر حسن موسوی درباره رو...
  22:40
  • 5.4K

  • 4 سال پیش
  22:40
  در اپیزود نخست از پادکست فلسفه علم به اجمال درباره مفهوم "فلسفه" و "علم" گفتیم و در نهایت ترکیب این دو مفهوم را که دانشی جدید است و "فلسفه علم" نام دارد را تعریف کردیم. فلسفه علم تلاشی است کوچک برای د...
  در اپیزود نخست از پادکست فلسفه علم به اجمال درباره...
  18:39
  • 8.1K

  • 4 سال پیش
  18:39
  shenoto-ads
  shenoto-ads