• 3 سال پیش

  • 5.6K

  • 28:36

۸. ریشه‌های علم جدید (بخش سوم) : گالیله و کلیسا

فلسفه علم
9
9
0

۸. ریشه‌های علم جدید (بخش سوم) : گالیله و کلیسا

فلسفه علم
  • 28:36

  • 5.6K

  • 3 سال پیش

توضیحات
اسطوره زدایی از یک اسطوره! این همه‌ی داستان این شماره از پادکست فلسفه علم است. در این برنامه با گالیله آشنا میشوید و بیشتر از آنکه بدانیم گالیله چه کرده، میشنویم که چه کارهایی نکرده. این شماره به خصوص با توجه به علاقه‌ای که امیرحسن موسوی به گالیله دارد محتوایی شنیدنی و جذابتر از باقی شماره‌ها دارد. شاید هم چون گالیله برای بیشتر ما شنوندگان "فلسفه علم" آغازگر علم جدید محسوب میشود. شاید

با صدای
پژمان نوروزی
امیرحسن موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads