• 3 سال پیش

  • 4.3K

  • 20:01

۷. ریشه‌های علم جدید (بخش دوم) : نیوتن و نگرش مکانیستی به عالم

فلسفه علم
6
6
0

۷. ریشه‌های علم جدید (بخش دوم) : نیوتن و نگرش مکانیستی به عالم

فلسفه علم
  • 20:01

  • 4.3K

  • 3 سال پیش

توضیحات
نیوتن را دانشمند همه‌ی اعصار، بزرگترین دانشمند همه‌ی اعصار نامیده اند.عموم مردم او را بیشتر از نظریات و آثارش در دنیای فیزیک (نور شناخت و مکانیک) و شاید ریاضی(دیفرانسیل و انتگرال) می‌شناسند. اما او چه تاثیری در حوزه‌ی فلسفه داشته است؟ این پرسشی است که در این شماره از پادکست فلسفه علم ، امیر حسن موسوی، کاندیدای دکتری فلسفه علم به آن پاسخ می‌دهد. فلسفه علم برای آنهاست که دانستن را دوست دارند

با صدای
امیرحسن موسوی
پژمان نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads