• 3 سال پیش

  • 8.0K

  • 18:39

۱. فلسفه علم چیست؟ پرسش‌های بسته و پرسش‌های باز

فلسفه علم
23
23
3

۱. فلسفه علم چیست؟ پرسش‌های بسته و پرسش‌های باز

فلسفه علم
  • 18:39

  • 8.0K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در اپیزود نخست از پادکست فلسفه علم به اجمال درباره مفهوم "فلسفه" و "علم" گفتیم و در نهایت ترکیب این دو مفهوم را که دانشی جدید است و "فلسفه علم" نام دارد را تعریف کردیم. فلسفه علم تلاشی است کوچک برای درک مفاهیم بزرگ و ارزشمند "فلسفه علم"

با صدای
پژمان نوروزی
امیرحسن موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads