• 3 سال پیش

  • 5.7K

  • 26:28

۵. انقلاب‌های علمی، پارادایم و تامس کون

فلسفه علم
7
7
0

۵. انقلاب‌های علمی، پارادایم و تامس کون

فلسفه علم
  • 26:28

  • 5.7K

  • 3 سال پیش

توضیحات
مساله یا معما؟ این موضوعی است که توماس کون برایمان گفته. همانطور که از "پارادایم" گفته و البته از همه مهمتر اینکه توماس کون برایمان از ساختار انقلابهای علمی گفته است. در شماره پنجم "فلسفه علم" امیر حسن موسوی، به نظرات توماس کون پرداخته و پژمان نوروزی پرسشهایش را از او پرسیده و سیاوش صفاریان پور راهبری این شماره از فلسفه علم را بر عهده داشته است

با صدای
امیرحسن موسوی
پژمان نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads