• 3 سال پیش

  • 5.3K

  • 22:40

۲. در فلسفه علم به چه جنس پرسش‌هایی می پردازیم؟

فلسفه علم
9
9
0

۲. در فلسفه علم به چه جنس پرسش‌هایی می پردازیم؟

فلسفه علم
  • 22:40

  • 5.3K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در اپیزود دوم "فلسفه علم" امیر حسن موسوی درباره رویکردهای متفاوت به علم در طول تاریخ صحبت کرده است. فلسفه علم پادکستی‌ست برای دانستن و شیوه‌ی دانستن که از سوی جایزه چراغ تولید و منتشر می‌شود

با صدای
امیرحسن موسوی
پژمان نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads