• 3 سال پیش

  • 4.8K

  • 23:25

۴. علم و شبه علم(بخش دوم)، مثال‌های تاریخی: مورد آفرینش گرایی

فلسفه علم
7
7
1

۴. علم و شبه علم(بخش دوم)، مثال‌های تاریخی: مورد آفرینش گرایی

فلسفه علم
  • 23:25

  • 4.8K

  • 3 سال پیش

توضیحات
شماره چهارم "فلسفه علم" قصه‌ی علم و شبه‌علم را همچنان دنبال می‌کند. فرق میان نظرات داروین و فون دنیکن چیست که یکی اعتباری و اسم و رسمی دارد و دیگری با اینکه اسم و رسم دارد،چندان معتبر نیست؟ فلسفه‌ی علم از سری پادکست‌های "جایزه چراغ" است. پادکستی برای آنهایی که دغدغه‌ی دانستن دارند

با صدای
امیرحسن موسوی
پژمان نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads