• 3 سال پیش

  • 5.6K

  • 24:40

۳. علم و شبه‌ علم(بخش اول)، معیار ابطال‌پذیری پوپر

فلسفه علم
11
11
0

۳. علم و شبه‌ علم(بخش اول)، معیار ابطال‌پذیری پوپر

فلسفه علم
  • 24:40

  • 5.6K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در سومین قسمت از "فلسفه علم" از علم و شبه علم گفتیم. از اینکه آیا هر چیزی که علم نیست، شبه علم است؟ یا شاید بهتر است روشهای دیگر معرفتی را به نام "ناعلم" بشناسیم ودر جای خودش از آنها بهره ببریم. اگر چنین است، آیا شبه علم هم یکی از ابزارهای معرفتی است؟ اگر نه چرا؟ "فلسفه علم" پادکستی است از مجموعه‌ی پادکستهای "جایزه چراغ"

با صدای
امیرحسن موسوی
پژمان نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads