• 3 سال پیش

  • 5.8K

  • 39:15

۶. ریشه‌های علم جدید(بخش اول) : از مرکز عالم خارج می‌شویم

فلسفه علم
4
4
0

۶. ریشه‌های علم جدید(بخش اول) : از مرکز عالم خارج می‌شویم

فلسفه علم
  • 39:15

  • 5.8K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در فلسفه علم ششم یکی از معروفترین تغییر پارادایم‌های تاریخ را مرور میکنیم. از "نظریه زمین مرکزی" و "کپرنیک" میگوییم و نقشی که در تاریخ و فلسفه علم داشته است

با صدای
امیرحسن موسوی
پژمان نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads