• 3 سال پیش

  • 22.6K

  • 51:51

10. داروین

فلسفه علم
11
11
0

10. داروین

فلسفه علم
  • 51:51

  • 22.6K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در آخرین شماره از فصل اول فلسفه علم، به یکی دیگر از قله‌های تاریخ و فلسفه علم پرداختیم. از داروین و انتخاب طبیعی‌اش گفتیم و در نهایت به نحله‌های فکری فلسفه علم اشاره کردیم. این شماره "فلسفه علم" پایان فصل نخست است و تخته پرش ما به فصل دوم که به زودی مهیا شده و منتشر میشود

با صدای
پژمان نوروزی
امیرحسن موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads